Pomóż nam pomagać

„Nie liczy się to ile posiadasz,
ale ile dajesz innym
i jak się z nimi dzielisz”